Nhạc

Bạn có thể chọn số lượng bài được đăng trong mỗi trang 
Bài Số Tên Bài Tác Giả Số lần được tham khảo
1 Đà Lạt Xa Nhau_(Như Quỳnh) Anh Bằng 3606
2 Đà Lạt Trong Niềm Nhớ _ (Diễm Liên) Diệu Hương 2566
3 Giã Từ Đà Lạt Duy Khánh 2205
4 Ai Lên Xứ Hoa Đào _ (Quang Dũng) Hoàng Nguyên 2191
5 Bài Thơ Hoa Đào Hoàng Nguyên 2052
6 Nhớ Về Đà Lạt _ (Khánh Ly) Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 3117
7 Nhớ Về Đà Lạt_ (Tâm tình của Tác Giả và giọng ca Thanh Thúy ) Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 2016
8 Đồi Thông Hai Mộ Hồng Vân 2854
9 Thành Phố Buồn _ (Lam Phương & Saxophone) (Nhạc) Lam Phương 1946
10 Thành Phố Buồn _ (Chế Linh) Lam Phương 2832
11 Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 2268
12 Album Lê Uyên Phương: Cho Lần Cuối_ (Sưu tầm) _ (Nhạc) Lê Uyên Phương 142
13 Nghe 21 Bản Nhạc Lê Uyên Phương (Nhạc) Lê Uyên Phương 2076
14 Còn nắng trên đồi _ (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Phương 2397
15 Bên Hồ Than Thở _ (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Phương 1919
16 Đà Lạt Hoàng Hôn _ (Dalena) (Nhạc) Minh Kỳ & Dạ Cầm 1885
17 Đà Lạt Hoàng Hôn_ (Đàm Vĩnh Hưng) Minh Kỳ & Dạ Cầm 1831
18 Thung Lũng Hồng_ (Ý Lan) Phạm Mạnh Cương 1942
19 Đà Lạt Khói Sương _ (Tuấn Ngọc & Quốc Dũng) (Nhạc) Quốc Dũng 1991
20 Đà Lạt Khói Sương _ (Quốc Dũng, Hoàng Cung Fa & Phạm Xuân Thái _ (Nhạc) Quốc Dũng, Hoàng Cung Fa & Phạm Xuân Thái 1179
Bạn đang theo dõi trang: Nhạc Nhạc