Mai Anh Đào Giữa Mùa Xuân Đà Lạt 2-2013 _ (Bạch Yến) (pdf)

MAI ANH ĐÀO
GIỮA MÙA XUÂN ĐÀ LẠT
2-2013

Hình ảnh: Bạch Yến