Vùng Trời Kỷ Niệm _ (Hoàng Cung Fa)

VÙNG TRỜI KỶ NIỆM

Nhạc sĩ: Vũ Đức Nghiêm

Ca sĩ: Hoàng Cung Fa